Holme Olstrup station - nu med tag

Fortsat fra del I…

Så har jeg fået bygget lidt videre på Heljans model af Holme Olstrup station.

Først er taget blevet tørbørstet med grå farve for at give en større dybdevirkning, og dernæst sat på modellen. Det voldte lidt besvær med hovedbygningen, da væggene som nævnt var temmelig buede.

Inden da satte jeg to skillevægge op af 2 mm balsatræ, for at man ikke kan se direkte gennem bygningen på langs.

Gadesiden

På gadesiden af stationen har jeg sat det lille tagvindue op. Det var brunt fra støbningen, men så vidt jeg kunne se på billederne af stationen i 1:1 var det også grønt og hvidt. Derfor blev det malet, inden det blev samlet.

Der fulgte også en fin postkasse med i sættet, der lige skulle males først. Jeg er ikke klar over hvordan postkasser så ud i 1954, så jeg brugte postkassen på den anden side af gaden som model :-)

Endelig er jeg begyndt at give stationen lidt bevoksning i form af en stor busk eller et lille træ. Desuden er der kommet skorstene på, og det pynter jo også noget.

Gården

Inde i den lille gård er der også kommet en lille busk. Som nævnt synes jeg, at det ser lidt mærkeligt ud med døren i gavlen, der har et fald på ca. ½ meter ned til gårdspladsen uden nogen trin.

Taget har desuden fået vindskeder, som er skåret ud af et stykke 0,75 mm plasticard og malet DSB-grøn, igen Luftwaffe Camo Green fra Vallejo. De får virkelig husene til at se mindre model-agtige ud!

Sidebygning

Vinduerne er grove i hele sættet, men det er særligt tydeligt her, hvor vinduerne er så små.

Der mangler endnu en del ting før modellen er færdig:

- Tagrender og nedløbsrør
- Et par parkerede cykler
- Lidt tønder o.l. i gården
- Dørhåndtag til alle døre
- Stationsskilte
- Bænke på perronen
- Lidt mere bevoksning
- Måske mennesker?

Forslag til flere detaljer samt kommentarer modtages meget gerne!

Fortsættes i del III…

Lignende indlæg:

  1. Holme Olstrup station fra Heljan – del I
  2. CP vogne fra Heljan
  3. PR-maskine fra Heljan